Dagelijks sluit u contracten af, zowel als consumenten of als bedrijven. Dit kan vele aspecten van uw (bedrijfs)leven beïnvloeden en daarom is het voor u goed te weten waar u in ieder contract goed op moet letten. U wilt namelijk niet de gevolgen hebben van een ondoordacht contract. Veel mensen weten niet welke bepalingen wel eens voor moeilijkheden kunnen zorgen, en daarom is het voor verschillende contracten echt wel aan te raden om juridische assistentie te zoeken.

Met een contract gaat u conform de wet een wederrechtelijke wederzijdse verbintenissen aan waarbij u en de tweede partij jegens elkaar dus rechten en plichten hebben. Deze dienen beide partijen dan ook strikt genomen na te komen, aangezien er anders contract breuk wordt gepleegd.

Op VoorbeeldContract.info geven we voorbeelden van verschillende contracten, zoals voorbeelden van een:

Indien u een contract wilt laten opstellen, of wilt laten controleren, raden wij aan om te allen tijde goed juridisch advies in te winnen. U kunt ons hiervoor bereiken, onze advocaten en juristen staan u graag vrijblijvend te woord op 085 - 773 7087.

Overeenkomst van opdracht

Een populaire manier om opdrachten te verstrekken zonder dat er feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst van opdracht. De opdrachtgever heeft een opdracht en deze wordt door een zelfstandige niet aan de opdrachtgever gelieerde uitvoerder voltooid. Omdat de uitvoerder van de opdracht onafhankelijk is en niet in dienst, dient een zogeheten overeenkomst van te opdracht worden afgesloten. Daarin dient concreet vermeld te worden wat de opdracht inhoud, hoeveel tijd daartoe beschikbaar is, en hoe hoog de vergoeding daarvoor is. Omdat de overeenkomst van opdracht geen in dienstneming betreft, gaat het om het leveren van een dienst of product. De opdrachtgever hoeft dan ook geen sociale afdrachten te doen. Het werken via een overeenkomst van opdracht is dan ook populair bij zelfstandigen en hoog opgeleiden.

Lening contract

Het aangaan van een lening tussen personen of een persoon en een instelling gaat gepaard met een leenovereenkomst. Ook tussen vrienden en kennissen worden weleens leningen verstrekt, echter indien dit slechts mondeling is bekrachtigd kan de lening verstrekker van de koude kermis thuis komen. Het is dan ook altijd aan te bevelen om concreet vast te leggen die wat leent en op welke termijn de hoofdsom tezamen met maandelijkse rente retour komt. Zodra het schriftelijke lening contract door beide partijen is ondertekend weten beide partijen exact wat de onderlinge verplichtingen zijn. Het is mooi dat uw problemen door een geld verstrekking worden opgelost echter de geld verstrekker wil uiteraard gegarandeerd zien dat zijn geld netjes terug komt.

Huur contract

Om een object te verhuren doet u er altijd goed aan om dit schriftelijk vast te leggen in een huurcontract. Voordat u dat doet is het noodzakelijk dat het te “ver”huren object door beide partijen goed wordt geïnspecteerd om aanwezige gebreken vast te leggen. Zodra het huurcontract door beide partijen is ondertekend hebben beide partijen een verplichting jegens elkaar. De huurder moet netjes op tijd de huur verstrekken waarnaast ook aan andere verplichtingen moet worden voldaan. De huurder mag in het object wonen en/ of gebruiken echter indien aan het object schade wordt berokkend door de huurder dan dient dit te worden hersteld of vergoed door de huurder. Ook de verhuurder heeft dergelijke verplichtingen. Een verhuurder moet het woongenot herstellen nadat er mogelijk ongeregeldheden als water lekkage zijn geweest. Een aparte vorm van een huurcontract is een huurkoop contract.

Opzeggen contract

Bij ieder contract bestaat in principe de mogelijkheid voor contract beëindiging middels het opzeggen van het contract mits dit niet tegen de goede orde indruist van het contract zelf. Dan dient er mogelijke en schadevergoeding worden betaald. Gewoonlijk is het echter zo dat contracten met een maand opzeg termijn kunnen worden opgezegd. Daartoe dient u uiteraard netjes een brief van opzegging naar de des betreffende instantie te versturen. U kunt de klantenservice van iedere instelling of onderneming aanschrijven om het contract op te zeggen. Let wel sommige contracten kunt u slechts beperkt opzeggen danwel per periodiek. Lees daartoe altijd de algemene voorwaarden. Zodra de termijn van de opzegging is verlopen, kunnen u geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Wordt dit wel gedaan wegens een automatische incasso dan kunt u dat terugvorderen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 87

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op