Ontbinden arbeidsovereenkomst middels wederzijdse goedkeuring

Indien werknemer en werkgever het eens zijn over het beëindigen van een arbeidsovereenkomst dan is er sprake van een ontbinding bij wederzijdse goedkeuring. Dat houdt in dat men zonder aanvullende eisen op een goede manier uit elkaar gaat. Indien men op deze manier het arbeidsovereenkomst beëindigd waar dient men dan rekening mee te houden en wat zijn de ontbindende voorwaarden?

Wat houdt het in?

Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst bij wederzijdse goedkeuring houdt in dat beide partijen akkoord gaan met het ontslag. Er zijn daartoe geen verlichtende of verzwarende eisen opgelegd om het arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Indien er netjes aan de opzegtermijn is voldaan dan scheiden de wegen van beide partijen. Daarmee is de optie gerealiseerd voor de werknemer om ontslag te nemen indien deze bijvoorbeeld ander werk heeft gevonden. Uiteraard dient de werkgever als werknemer aan de ontbindende voorwaarden te voldoen zoals die initieel in het arbeidsovereenkomst waren opgenomen.

 

Wel of geen opzegtermijn

In principe geldt dat men bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst altijd rekening moet houden met de wettelijke opzegtermijn. Gewoonlijk wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • indien het ontslag valt te wijten aan de werknemer dan is er een maand opzegtermijn;
  • indien het door de werkgever komt dan is er een maand opzegtermijn voor de eerste vijf gewerkte jaren en neemt toe met een maand voor iedere extra vijf gewerkte jaren.

Neemt de werknemer ontslag en gaat de werkgever daarmee akkoord dan dient altijd minimaal een maand aangehouden te worden. Komt de beëindiging voort uit een gezamenlijk initiatief dan kan echter een van beide worden gekozen. Indien de werkgever hulpvaardig is bij het vinden van passend ander werk dan kunnen onderling afspraken worden gemaakt aangaande de toe te passen wettelijke opzegtermijn binnen het beëindigingsovereenkomst.

Geen ontslagvergoeding

Gewoonlijk is er geen sprake van een ontslagvergoeding omdat het ontslag veelal aan de werknemer valt te wijten. Men heeft ander werk gevonden en zegt de baan op binnen de geldende opzegtermijn voor de werknemer. Dat houdt in dat de werkgever er slechts mee akkoord kan gaan. In dat geval is er geen compensatie vanuit de werkgever voor het ontslag omdat de werknemer contractbreuk pleegt. Er is een uitzonderingsgeval. De werkgever is van mening dat de werknemer veel heeft betekent voor het bedrijf en geeft een ontslagvergoeding mee, hopende dat en in de nabije toekomst alsnog goede zaken met elkaar of gezamenlijk kunnen worden gedaan.

Goed uit elkaar

Het beëindigingsovereenkomst bij wederzijdse goedkeuring vormt een contract waarmee beide partijen met een tevreden gevoel uit elkaar gaan. De arbeidsrelatie wordt op een goede manier afgerond zodat de werknemer naar een andere baan overgaat. Daarnaast heeft de werkgever wegens de wettelijke opzegtermijn mogelijk reeds een vervanger gevonden. De uit te voeren taken kunnen dan alsnog door de oude werknemer worden overgedragen. Daarmee vormt het beëindigen van een arbeidsovereenkomst middels wederzijdse instemming een relatief gunstige manier om een arbeidsrelatie te ontbinden.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 87

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op