Huurkoop voor zekere eigendomsoverdracht

Bij huurkoop is het de bedoeling dat men op termijn het eigendom krijgt, echter tot die tijd zal men het blijven huren. De koop ligt contractueel vast en kan niet meer worden veranderd. Zowel de huurkoper en de verkoper hebben daarmee zekerheid bereikt aangaande de onderlinge relatie. Andere geïnteresseerden in het object kunnen dan ook niet meer hun slag slaan omdat in principe alle aspecten uitvoerig zijn geregeld. Wat houdt de huurkoop verder in en hoe wordt de onderlinge relatie concreet vastgelegd?

Lease of huurkoop

Deze twee opties zijn niet aan elkaar gelijk. Bij lease gaat men een object of ruimte huren voor een vooraf bepaalde termijn. Na die termijn blijft het object het eigendom van de oorspronkelijke eigenaar. Huurkoop daarentegen heeft tot doelstelling dat na looptijd van het contract van rechtswege het eigenaarschap in andere handen overgaat. Daardoor kan de eerdere eigenaar eerst huur ontvangen waarna het feitelijk op een bepaald moment wordt overgekocht.

Huurkoop en koop op afbetaling

Er is een groot verschil tussen huurkoop en ‘koop op afbetaling’. Deze laatste vorm wordt toegepast indien in de winkel een koop wordt gedaan waarna een schuld wordt aangegaan. Men betaalt de schuld dus achteraf. Bij huurkoop is het dus exact andersom. Met betaalt eerst de huur tot  het moment dat het gekocht kan worden.

Wanneer toepassen?

Het kan zijn dat men in de nabije toekomst een aardige financiële meevaller heeft. Of het kan zijn dat pas vanaf een bepaalde omzet een bank gaat meewerken aan koop. Tot die tijd dient een particulier of ondernemer het object te huren. Op het moment dat er goede financiën werkelijk binnen komen nemen de mogelijkheden van de initiatiefnemer toe waardoor de koop een feit kan zijn. Het geeft de gelegenheid voor de huurkoper om vermogen op te bouwen gedurende de huur periode waarna bij voldoende financiële middelen de koop wordt aangegaan.

Overdracht van eigendom

Omdat de huurder in eerste instantie nog niet het vermogen bijeen heeft om het pand te kopen wordt het gehuurd. Men gaat veelal een termijn aan waarover wordt gehuurd. Is die termijn verstreken dan gaat men over tot de overdracht van het eigendom. Daartoe betaalt de koper de vraagprijs. Een variant hierop is dat gedurende de huurperiode reeds een deel op de koopsom wordt meebetaald zodat men geleidelijk aan het pand opverkoopt. Na looptijd kan via de notaris het eigenaarschap compleet worden overgedragen zodat de huurkoper er de bezitter van wordt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 87

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op